top of page

FILIP SOUKUP

ing.arch. ČKA 03591

architekt, teoretik

studium

FA ČVUT Praha
Ecole d architecture de Nantes
FA TUL Liberec
práce
Arkus Architekt Studio 2000, spol. s r.o.
1997-2013
Státní fond životního prostředí ČR
2011-2014
AFINITA ARCHITEKTI, s.r.o.
2014-

bottom of page